MUZEUM ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRAFICZNE W ŁODZI

Konkurs Plastyczny
Polska choinka

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi ogłasza konkurs pt Polska choinka na który zaprasza dzieci i ich opiekunów.

Regulamin Konkursu Plastycznego "Polska choinka"
dla uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych w Łodzi (październik-grudzień 2005)

I. Organizatorem konkursu jest Dział Naukowo-Oświatowy Muzeum Archeologicznego w Łodzi, Pl. Wolności 14, 91-415 Łódź, tel. 632-84-40 wew. 23 lub 29 (mgr Iwona Świętosławska).

II. Zadania konkursu:
- Rozbudzenie, poszerzenie i spopularyzowanie wśród uczniów tradycyjnych polskich zwyczajów i obrzędów związanych z Bożym Narodzeniem.
- Rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci w oparciu o tradycje polskiej sztuki ludowej.
- Pogłębienie znajomości tradycji kulturowych własnego regionu i jego związków z kulturą narodową.
- Umocnienie związków emocjonalnych z rodziną, miejscem zamieszkania, regionem i ojczyzną.

III. Warunki uczestnictwa:
Konkurs został przewidziany dla uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych z Łodzi. Zespoły uczniów (np. klasa, kółko plastyczne, grupa koleżeńska etc.) wykonują pod opieką nauczyciela zabawki i dekoracje którymi samodzielnie udekorują choinkę. Ozdobione drzewko w okresie od 6 XII, 2005r. Do 6.I. 2006 r. Powinno dekorować ogólnodostępne, najlepiej reprezentacyjne i centralne miejsce w szkole. Istnieje możliwość zgłoszenia z każdej szkoły nawet kilku zespołów, które udekorują odrębne choinki.
Uczestnicy konkursu powinni przygotować drzewka tak by swym wyglądem, charakterem, estetyką, a przede wszystkim techniką i materiałem z którego wykonane będą ozdoby, nawiązać do najstarszych polskich tradycji.

IV. Przebieg konkursu:

1. Do 15. X. 2005 r. Szkoły pragnące zgłosić swój udział w konkursie powinny przesłać do Działu Naukowo-Oświatowego Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi pisemne zgłoszenie zawierające:
- Numer i nazwę szkoły
- Adres, telefon/fax szkoły
- Orientacyjna liczba uczniów będąca członkami zespołu konkursowego
- Imię, Nazwisko i telefon kontaktowy nauczyciela opiekującego się zespołem konkursowym
- Zgłoszenie chęci uczestnictwa w warsztatach muzealnych.
Każdy zespół uczestniczący w konkursie powinien przysłać oddzielne zgłoszenie opatrzone pieczątką szkoły i podpisem Dyrektora.

2. Uczestnicy konkursu i ich opiekunowie mogą również wziąć udział w bezpłatnych warsztatach muzealnych (planowanych w listopadzie 2005 r.) podczas których możliwe będzie zapoznanie się z niektórymi tradycyjnymi sposobami zdobienia choinki w Polsce. Na spotkanie składać się będzie prelekcja, pokaz filmów i slajdów oraz warsztaty plastyczne. Dokładne terminy warsztatów zostaną ustalone po nadesłaniu zgłoszeń.

3. Pomiędzy 15. X. - 30.XI. 2005 r. Opiekunowie zespołów konkursowych mogą uzyskać indywidualne konsultacje w Dziale Naukowo-Oświatowym (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu z mgr I. Świętosławską).

4. Od 6 do 10 XII. 2005r. Komisja Konkursowa składająca się z etnografów pracujących w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi oceniać będzie na terenie szkół choinki zgłoszone do konkursu. Komisja będzie brała pod uwagę zarówno wykorzystanie rdzennie polskich tradycji jak i ogólne wrażenie estetyczne świątecznego drzewka. Wszystkim konkursowym pracom zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna i filmowa, która będzie zarchiwizowana w Muzeum.

5. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 20. XII. O godz. 12 w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi

V. Nagrody:

1 nagroda - Trzy darmowe wstępy dla całego zespołu na dowolne wybrane zajęcia lub wystawę w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi + bilety do kina +dyplomy + wydawnictwa dla szkoły.

2 nagroda - Dwa darmowe wstępy dla całego zespołu na dowolnie wybrane zajęcia lub wystawę w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi + dyplomy +wydawnictwa dla szkoły.

3 nagroda - Jeden darmowy wstęp na dowolne zajęcia lub wystawę w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi + dyplomy + wydawnictwa dla szkoły.

Powrót do strony głównej muzeum