MUZEUM ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRAFICZNE W ŁODZI


WYDAWNICTWA MUZEUM

1. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi
Seria archeologiczna - począwszy od 1956 r. ukazało się 40 numerów.
Seria etnograficzna - począwszy od 1957 r. ukazało się 30 numerów.
Seria numizmatyczna i konserwatorska - począwszy od 1981 r. ukazało się 11 numerów
2. Biblioteka Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi - począwszy od 1951 r. ukazały się 32 numery

W chwili obecnej dostępne są:

3. R. Grygiel, Zarembowie z Jarocina w świetle źródeł archeologicznych i historycznych, Łódź 1994, Biblioteka Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi nr 25, cena 5,00 zł.
4. J. Augustyniak, Zamek w Inowłodzu, Łódź 1992, Biblioteka Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi nr 26, cena 6,00 zł.
5. M. Rybicka, Przemiany kulturowe i osadnicze w III tys. przed Chrystusem na Kujawach. Kultura pucharów lejkowatych i amfor kulistych na Pagórach Radziejowskich, Łódź 1995, Biblioteka Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi nr 28, cena 12,00 zł.
6. R. Grygiel, T. Jurek, Doliwowie z Nowego Miasta nad Wartą, Dębna i Biechowa. Dzieje rezydencji i ich właścicieli, Łódź 1996, Biblioteka Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi nr 29, cena 25,00 zł.
7. K. Cyrek, Osadnictwo schyłkowopaleolityczne w Zakolu Załęczańskim doliny Warty, Łódź 1996, Biblioteka Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi nr 30, cena 10,00 zł.
8. M. Wieruszewska, E. Zawiejska, Szare jak ziemia barwne jak pamięć, Łódź 1998, Biblioteka Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi nr 32, ss. 67, cena 10,00 zł.
9. K. Jażdżewski, Pamiętniki, Wspomnienia polskiego archeologa z XX wieku, Łódź 1995, cena 18,00 zł.
10. E. Królikowska, A. Woźniak, Tkackie obrazy, Łódź 1995, cena 14,00 zł.
11. red. A. Mikołajczyk, Najnowsze odkrycia archeologiczne na terenie Łodzi, Łódź 1989, Biblioteka Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi nr 24, cena 0,90
12. J. Augustyniak, Najstarsze skarby chrześcijańskiego dziedzictwa Polski, Katalog wystawy, Łódź 2000, cena 15.00
13. Internationales Symposium über die Lengyel-Kultur, 1888 – 1988, Łódź 1994, cena 15.00
14. M. Mielczarek, J. Piniński, E. Maik, Numizmatyczne skarby Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Łódź 2001, cena 5.00
15. Bajki zza kurtyny. Plastyka teatralna Jana Zielińskiego, cena 3.50
16.Wszystkie moje źródła w tobie są, Jeruzalem. Przewodnik do wystawy, cena 3.00
17. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, seria archeologiczna, nr 37, 38, cena 15.00
18. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, seria etnograficzna, nr 29, cena 5.00
19. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, seria etnograficzna, nr 30, cena 4.00
20. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, seria etnograficzna nr 39, 40, 41, cena 15.00
21. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, seria numizmatyczna i konserwatorska, nr 11, cena 9.00
22. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, seria numizmatyczna i konserwatorska, nr 12, cena 25.00
23. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, seria etnograficzna, nr 32, cena 25.00
22. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, seria archeologiczna, nr 42

W przygotowaniu:
- Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, seria numizmatyczna i konserwatorska, nr 13
- Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, seria archeologiczna, nr 43,
- Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, seria etnograficzna, nr 33,
- Biblioteka Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, nr 33
Powrót do strony głównej muzeum