MUZEUM ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRAFICZNE W ŁODZI


DZIAŁ KONSERWACJI I BADAŃ NAD TECHNOLOGIĄ ZABYTKÓW

Kierowany przez mgr Małgorzatę Kanwiszer (tel. 632-84-40 w. 52), zatrudnia 8 pracowników.

W skład Działu wchodzi 5 pracowni:
- Pracownia Konserwacji Ceramiki - zajmująca się klejeniem i rekonstrukcją ceramiki archeologicznej i etnograficznej.
- Pracownia Konserwacji Metali i Materiałów Organicznych - zajmująca się oczyszczaniem, zabezpieczaniem i rekonstrukcją zabytków archeologicznych, etnograficznych i numizmatycznych.
- Pracownia Konserwacji Zabytków Sztuki Ludowej - zajmująca się konserwacją zabytków malarstwa i rzeźby ludowej, włókiennictwa i lalkarstwa.
- Pracownia Radiochemiczna - wykonująca oznaczenia chronologii bezwzględnej metodą radiowęglową.
Datowania przeprowadza się dla materiału organicznego (próbki archeologiczne od późnego paleolitu do późnego średniowiecza, próbki geologiczne od neoplejstocenu do neoholocenu).
- Pracownia Technologii Zabytków - wykonująca analizy technologiczne ceramiki, analizy gleby, analizy chemiczne różnych substancji pochodzących z wykopalisk archeologicznych, spektrograficzne oznaczenia pierwiastków w zabytkach z metali kolorowych oraz badania rentgenologiczne zabytków archeologicznych.
Powrót do strony głównej muzeum