MUZEUM ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRAFICZNE W ŁODZI


DZIAŁ NAUKOWO-OŚWIATOWY

Kierowany przez mgr Iwonę Świętosławską (tel. 632-84-40 wew. 23), zatrudnia 4 pracowników.

Dział ten samodzielnie funkcjonuje od 1966 roku. Wcześniej działalność oświatową realizowali pracownicy oświatowi zatrudnieni w ramach działów merytorycznych. Podstawowym zadaniem Działu jest upowszechnianie i reklama osiągnięć naukowych Muzeum oraz popularyzowanie wiedzy z zakresu jego specjalności. W tym celu Dział:
- współorganizuje wystawy stałe i czasowe,
- oprowadza zorganizowane grupy po wystawach,
- organizuje i przeprowadza lekcje muzealne (z zakresu historii, historii sztuki, archeologii oraz etnografii polskiej i powszechnej) dla dzieci i młodzieży szkolnej, uzupełniane filmem, slajdami i zabytkami,
- przeprowadza plastyczne zajęcia warsztatowe dla dzieci i dorosłych (również niepełnosprawnych),
- organizuje wykłady i odczyty dla dorosłej publiczności,
- organizuje wszelkie imprezy na terenie Muzeum,
- współpracuje z pokrewnymi instytucjami i towarzystwami,
- udziela wszelkich informacji o wystawach i działalności Muzeum,
- zajmuje się reklamą Muzeum,

Proponowane są następujące tematy lekcji muzealnych:

I. Archeologia:

Archeologia źródłem wiedzy o przeszłości
Sztuka społeczeństw prahistorycznych
Życie ludzi w epoce kamienia
Życie codzienne mieszkańców Biskupina
Kultura materialna i duchowa Słowian
Kontakty Słowian z Imperium Rzymskim
Początki państwa polskiego
Kultura rycerska średniowiecznej Europy
Wyprawy krzyżowe
Sztuka romańska w Polsce
Gotycka architektura obronna w Polsce
Kultura islamu
Kultura Bizancjum
Kultury prekolumbijskie
Kultura państw starożytnego Wschodu
Kultura starożytnego Egiptu
Kultura starożytnej Grecji
Kultura starożytnego Rzymu

II. Etnografia pozaeuropejska:

Indianie Ameryki Północnej
Ludy Czarnej Afryki
Kultura Aborygenów

III. Etnografia Polska:

Kultura ludowa regionu łowickiego
Kultura ludowa regionu opoczyńskiego
Kultura ludowa regionu podhalańskiego
Dzieje turystyki tatrzańskiej
Zawód rolnika
Ginące zawody: kowalstwo, garncarstwo, bednarstwo itp.
Ludowe malarstwo na szkle.
Wycinanka ludowa
Strój i tkanina ludowa
Polska architektura ludowa
Tradycyjne zabawy i zabawki ludowe
Polskie zwyczaje i obrzędy rodzinne: narodziny, wesele, pogrzeb.
Doroczne obrzędy ludowe: Andrzejki, Mikołajki, Wszystkich Świętych, Zapusty itp
Obrzędowość wielkanocna
Polska plastyka obrzędowa: palmy, pisanki.
Obrzędowość bożonarodzeniowa.
17. Polska choinka ludowa.
Cyganie na polskich drogach

Ponadto Dział Widowisk Lalkowych proponuje zajęcia warsztatowe i lekcje poświęcone teatrowi lalkowemu:
Jak powstaje lalka teatralna
Animacja znaczy ożywienie
Formy teatru lalek w historii i na świecie
Jak powstaje spektakl lalkowy

Istnieje również możliwość realizowania zajęć warsztatowych (malarstwo na szkle, wycinanka, palma wielkanocna, zabawka choinkowa) i tematów nie ujętych w spisie lekcji po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami Działu.

Dział Naukowo-Oświatowy opiekuje się również Międzyszkolnym Kołem Miłośników Archeologii i Etnografii działającym nieprzerwanie od 1970 r. W trakcie spotkań przeznaczonych dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, studentów i nauczycieli odbywają się wykłady z zakresu archeologii, historii, historii sztuki, etnologii, numizmatyki oraz metodyki prac terenowych. Spotkania odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (wyłączając okres wakacyjny) w gmachu Muzeum (sala 212/213) o godz.17.00. Opiekunem koła jest mgr Tomasz Prokop.
Powrót do strony głównej muzeum