MUZEUM ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRAFICZNE W ŁODZI


DZIAŁ NUMIZMATYCZNY

Kierowany przez prof. Mariusza Mielczarka (tel. 632-84-40 w. 30), zatrudnia 2 pracowników.

Dział Numizmatyczny został założony w 1948 roku przez mgr Anatola Gupieńca (1914-1985), którego osobowość i pasja zbieracka wywarła olbrzymi wpływ na obecny charakter i wielkość zbioru. Początkowo główną część zbioru stanowiły pojedyncze monety antyczne i wczesnośredniowieczne, a także skarby pochodzące z badanych przez archeologów stanowisk. Później zaczęto zbierać monety młodsze, a następnie medale, banknoty, bony, odznaczenia i odznaki. Głównie dzięki Anatolowi Gupieńcowi łódzkie zbiory wzbogaciły się o ponad 100 skarbów zawierających tysiące monet. Stworzył łódzką Sekcję Numizmatyczną Polskiego Towarzystwa Archeologicznego, a także wydawnictwo "Łódzki Numizmatyk", którego był redaktorem.
Kolejną postacią, która wpłynęła na obecny charakter Działu był doc. dr hab. Andrzej Mikołajczyk. Podejmując w 1970 roku pracę, zainteresował się głównie numizmatyką nowożytną. Kolejno na podstawie opracowań: "Ceramika datowana skarbami monet z XIV-XVIII w. z terenu ziem polskich" (1977) oraz "Obieg pieniężny w Polsce Środkowej w wiekach od XVI do XVIII" (1980), uzyskał stopnie naukowe: doktora oraz doktora habilitowanego. W 1979 roku dr Andrzej Mikołajczyk objął stanowisko Dyrektora Muzeum, które piastował do swojej przedwczesnej śmierci (1990). W ciągu swojej dwudziestoletniej pracy zawodowej opublikował 378 prac naukowych i popularnonaukowych (w tym 20 książek) z zakresu numizmatyki, archeologii oraz muzealnictwa. Doprowadził do powstania w 1981 roku serii numizmatycznej i konserwatorskej "Prac i Materiałów Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi". Andrzej Mikołajczyk był również inicjatorem powstania Międzymuzealnego Kolegium Numizmatycznego. W Dziale Numizmatycznym redagowane było w latach 1983-89 czasopismo "Sprawozdania Numizmatyczne".
Pracownicy Działu prowadzą badania nad numizmatyką antyczną, średniowieczną i nowożytną, których wyniki publikują w kolejnych tomach "Prac i Materiałów" seria numizmatyczna i konserwatorska, w "Łódzkim Numizmatyku" oraz w innych polskich czasopismach numizmatycznych.
Na koniec 2004 r. w Dziale zgromadzono 58132 zabytki (z czego 12580 to depozyty).
Powrót do strony głównej muzeum